czwartek, 9 lipca 2015

Wyceny wartości drzew oraz przeglądy drzewostanów.

Uprawnienia rzeczoznawcy ds. lasów, wykonamy wyceny:

- na terenie parków i zieleni miejskiej
- na terenach objętych ochroną konserwatorską
- drzew przyulicznych
- na terenach inwestycyjnych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz