czwartek, 9 lipca 2015

Opracowanie ewidencji, ekspertyz i inwentaryzacji pomników przyrody

Posiadamy uprawnienia do prac przy drzewach oraz nadzorowania prac przy pielęgnacji drzew i drzewostanów na terenach zabytkowych
 – uprawnienia Inspektora Nadzoru ds. pielęgnacji i ochrony drzew.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz